gift-thanh-ngang HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI
circle-left circle-right

BƯỚC 1

Đăng nhập bằng Số Điện ThoạiMã Sinh Nhật

BƯỚC 2

Xác nhận (hoặc cập nhật) thông tin thành viên trước khi chơi game

BƯỚC 3

Bấm CHƠI NGAY để tham gia chọn quà

BƯỚC 4

Chọn 1 trong 4 hộp quà may mắn

gift-thanh-ngang PHẦN QUÀ MAY MẮN
circle-left circle-right

Dành cho những khách hàng may mắn nhất

100k
200k
500k
1000k

Áp dụng cho đơn hàng có giá trị bất kỳ

gift-thanh-ngang Danh sách trúng thưởng
circle-left circle-right
STT Số điện thoại Ngày trúng Giải thưởng
1 0852xxx388 19-06-2021 12:29:58 Coupon 500K
2 0367xxx940 19-06-2021 12:18:57 Coupon 200K
3 0797xxx083 19-06-2021 11:55:07 Coupon 200K
4 0935xxx705 19-06-2021 11:27:44 Coupon 200K
5 0834xxx118 19-06-2021 11:13:49 Coupon 100K
6 0988xxx572 19-06-2021 11:06:48 Coupon 100K
7 0933xxx838 19-06-2021 10:45:19 Coupon 100K
8 0902xxx097 19-06-2021 10:29:36 Coupon 100K
9 0948xxx838 19-06-2021 10:17:47 Coupon 200K
10 0908xxx222 19-06-2021 10:07:39 Coupon 200K
11 0988xxx979 19-06-2021 09:51:17 Coupon 200K
12 0931xxx692 19-06-2021 08:10:15 Coupon 100K
13 0914xxx778 19-06-2021 07:45:54 Coupon 100K
14 0916xxx689 19-06-2021 07:44:43 Coupon 100K
15 0975xxx369 19-06-2021 07:16:58 Coupon 100K
16 0934xxx639 19-06-2021 06:51:36 Coupon 100K
17 0937xxx914 18-06-2021 15:35:44 Coupon 200K
18 0346xxx275 18-06-2021 15:25:43 Coupon 100K
19 0909xxx993 18-06-2021 15:18:57 Coupon 100K
20 0918xxx483 18-06-2021 15:12:34 Coupon 100K
21 0908xxx977 18-06-2021 15:04:04 Coupon 200K
22 0986xxx324 18-06-2021 15:01:07 Coupon 1000K
23 0908xxx988 18-06-2021 14:58:27 Coupon 100K
24 0857xxx602 18-06-2021 14:54:44 Coupon 100K
25 0385xxx070 18-06-2021 14:42:06 Coupon 100K
26 0937xxx959 18-06-2021 14:42:01 Coupon 500K
27 0765xxx157 18-06-2021 14:39:32 Coupon 500K
28 0969xxx557 18-06-2021 14:13:23 Coupon 100K
29 0902xxx884 18-06-2021 13:00:00 Coupon 100K
30 0983xxx326 18-06-2021 12:38:58 Coupon 100K
31 0904xxx565 18-06-2021 12:01:23 Coupon 200K
32 0826xxx059 18-06-2021 12:00:18 Coupon 100K
33 0377xxx197 18-06-2021 11:27:15 Coupon 100K
34 0907xxx788 18-06-2021 11:20:49 Coupon 200K
35 0935xxx953 18-06-2021 11:11:49 Coupon 200K
36 0352xxx648 18-06-2021 11:09:09 Coupon 200K
37 0396xxx142 18-06-2021 11:02:57 Coupon 200K
38 0977xxx932 18-06-2021 10:17:53 Coupon 100K
39 0886xxx537 18-06-2021 10:09:03 Coupon 100K
40 0987xxx363 18-06-2021 09:06:58 Coupon 100K
41 0778xxx788 18-06-2021 04:08:22 Coupon 100K
42 0908xxx718 18-06-2021 03:29:58 Coupon 200K
43 0979xxx550 18-06-2021 00:03:54 Coupon 100K
44 0968xxx931 17-06-2021 14:14:13 Coupon 100K
45 0972xxx448 17-06-2021 13:58:49 Coupon 100K
46 0937xxx698 17-06-2021 13:38:21 Coupon 500K
47 0932xxx486 17-06-2021 13:32:39 Coupon 200K
48 0937xxx893 17-06-2021 13:06:46 Coupon 200K
49 0373xxx248 17-06-2021 12:59:06 Coupon 100K
50 0901xxx818 17-06-2021 12:44:19 Coupon 100K
51 0932xxx710 17-06-2021 11:53:30 Coupon 100K
52 0764xxx900 17-06-2021 11:49:32 Coupon 200K
53 0903xxx585 17-06-2021 11:39:07 Coupon 100K
54 0987xxx117 17-06-2021 11:32:14 Coupon 100K
55 0987xxx855 17-06-2021 11:29:05 Coupon 100K
56 0933xxx336 17-06-2021 10:55:49 Coupon 100K
57 0379xxx727 17-06-2021 10:46:17 Coupon 100K
58 0906xxx587 17-06-2021 10:38:26 Coupon 100K
59 0938xxx456 17-06-2021 10:29:14 Coupon 200K
60 0938xxx889 17-06-2021 10:13:14 Coupon 100K
61 0938xxx255 17-06-2021 10:01:14 Coupon 200K
62 0935xxx877 17-06-2021 09:55:02 Coupon 100K
63 0989xxx206 17-06-2021 09:51:58 Coupon 200K
64 0357xxx866 17-06-2021 08:56:58 Coupon 200K
65 0378xxx655 17-06-2021 06:52:03 Coupon 500K
66 0908xxx089 17-06-2021 06:27:08 Coupon 100K
67 0382xxx532 17-06-2021 04:44:05 Coupon 200K
68 0936xxx976 17-06-2021 01:48:52 Coupon 100K
69 0369xxx874 17-06-2021 00:22:42 Coupon 100K
70 0703xxx318 17-06-2021 00:10:55 Coupon 1000K
71 0933xxx503 16-06-2021 16:50:49 Coupon 200K
72 0342xxx149 16-06-2021 15:49:58 Coupon 200K
73 0772xxx444 16-06-2021 15:49:41 Coupon 1000K
74 0913xxx980 16-06-2021 15:45:05 Coupon 200K
75 0926xxx994 16-06-2021 15:27:11 Coupon 100K
76 0969xxx599 16-06-2021 15:25:09 Coupon 100K
77 0933xxx637 16-06-2021 14:56:42 Coupon 100K
78 0908xxx098 16-06-2021 14:56:09 Coupon 500K
79 0981xxx859 16-06-2021 14:08:26 Coupon 100K
80 0933xxx940 16-06-2021 13:05:52 Coupon 200K
81 0932xxx685 16-06-2021 13:03:17 Coupon 100K
82 0787xxx265 16-06-2021 12:47:12 Coupon 100K
83 0905xxx837 16-06-2021 12:28:57 Coupon 200K
84 0975xxx565 16-06-2021 11:05:25 Coupon 100K
85 0909xxx244 16-06-2021 10:55:52 Coupon 100K
86 0374xxx374 16-06-2021 10:43:26 Coupon 100K
87 0986xxx370 16-06-2021 09:53:06 Coupon 100K
88 0769xxx861 16-06-2021 09:52:09 Coupon 500K
89 0903xxx307 16-06-2021 09:40:32 Coupon 100K
90 0786xxx305 16-06-2021 08:50:39 Coupon 100K
91 0909xxx776 16-06-2021 08:36:11 Coupon 100K
92 0919xxx666 16-06-2021 08:34:53 Coupon 200K
93 0964xxx696 16-06-2021 08:28:37 Coupon 100K
94 0706xxx747 16-06-2021 07:39:23 Coupon 100K
95 0909xxx510 16-06-2021 06:39:53 Coupon 200K
96 0943xxx920 16-06-2021 06:12:33 Coupon 200K
97 0968xxx710 16-06-2021 03:26:57 Coupon 100K
98 0777xxx063 15-06-2021 14:07:51 Coupon 500K
99 0868xxx478 15-06-2021 14:05:32 Coupon 100K
100 0396xxx379 15-06-2021 13:52:57 Coupon 100K
101 0937xxx309 15-06-2021 13:38:35 Coupon 100K
102 0907xxx526 15-06-2021 13:16:34 Coupon 200K
103 0987xxx929 15-06-2021 12:44:11 Coupon 200K
104 0978xxx637 15-06-2021 12:18:17 Coupon 200K
105 0908xxx393 15-06-2021 12:03:37 Coupon 200K
106 0329xxx171 15-06-2021 11:55:34 Coupon 100K
107 0382xxx059 15-06-2021 11:52:38 Coupon 200K
108 0388xxx834 15-06-2021 11:30:57 Coupon 200K
109 0972xxx494 15-06-2021 11:06:57 Coupon 100K
110 0938xxx892 15-06-2021 10:47:59 Coupon 100K
111 0979xxx289 15-06-2021 10:08:12 Coupon 100K
112 0973xxx659 15-06-2021 09:46:35 Coupon 500K
113 0988xxx092 15-06-2021 09:44:45 Coupon 100K
114 0985xxx185 15-06-2021 09:38:49 Coupon 100K
115 0976xxx857 15-06-2021 09:03:40 Coupon 100K
116 0984xxx647 15-06-2021 08:58:32 Coupon 100K
117 0905xxx397 15-06-2021 08:52:07 Coupon 100K
118 0913xxx721 15-06-2021 08:52:05 Coupon 200K
119 0366xxx111 15-06-2021 08:47:28 Coupon 100K
120 0918xxx088 15-06-2021 08:34:47 Coupon 1000K
121 0909xxx648 15-06-2021 08:21:58 Coupon 200K
122 0337xxx335 15-06-2021 08:08:04 Coupon 100K
123 0978xxx289 15-06-2021 08:04:51 Coupon 100K
124 0905xxx842 15-06-2021 01:42:56 Coupon 100K
125 0984xxx979 14-06-2021 17:06:01 Coupon 200K
126 0933xxx281 14-06-2021 16:58:46 Coupon 200K
127 0964xxx410 14-06-2021 16:40:54 Coupon 100K
128 0972xxx691 14-06-2021 16:37:45 Coupon 200K
129 0982xxx989 14-06-2021 16:17:56 Coupon 100K
130 0982xxx118 14-06-2021 15:53:08 Coupon 1000K
131 0939xxx679 14-06-2021 15:41:29 Coupon 100K
132 0973xxx035 14-06-2021 15:26:42 Coupon 100K
133 0842xxx600 14-06-2021 15:22:02 Coupon 100K
134 0904xxx686 14-06-2021 15:01:45 Coupon 200K
135 0987xxx450 14-06-2021 14:51:47 Coupon 100K
136 0978xxx616 14-06-2021 14:14:11 Coupon 100K
137 0983xxx677 14-06-2021 13:49:41 Coupon 200K
138 0703xxx489 14-06-2021 13:44:16 Coupon 100K
139 0938xxx789 14-06-2021 13:21:23 Coupon 200K
140 0977xxx724 14-06-2021 13:09:16 Coupon 500K
141 0902xxx129 14-06-2021 12:25:24 Coupon 100K
142 0937xxx767 14-06-2021 11:43:58 Coupon 100K
143 0937xxx209 14-06-2021 11:42:47 Coupon 100K
144 0393xxx292 14-06-2021 11:11:31 Coupon 100K
145 0984xxx547 14-06-2021 11:11:06 Coupon 100K
146 0967xxx107 14-06-2021 11:04:52 Coupon 100K
147 0776xxx262 14-06-2021 10:49:44 Coupon 100K
148 0934xxx233 14-06-2021 10:27:21 Coupon 200K
149 0907xxx373 14-06-2021 10:01:57 Coupon 500K
150 0973xxx306 14-06-2021 09:38:01 Coupon 200K
151 0395xxx494 14-06-2021 09:29:31 Coupon 100K
152 0917xxx318 12-06-2021 20:26:53 Coupon 200K
153 0338xxx039 12-06-2021 19:10:48 Coupon 100K
154 0975xxx879 11-06-2021 17:03:18 Coupon 100K
155 0906xxx248 11-06-2021 10:43:45 Coupon 200K
156 0909xxx845 09-06-2021 08:46:08 Coupon 100K
157 0906xxx935 08-06-2021 22:13:06 Coupon 100K
158 0336xxx463 08-06-2021 19:18:20 Coupon 100K
159 0982xxx110 08-06-2021 14:49:09 Coupon 200K
160 0938xxx168 08-06-2021 12:14:14 Coupon 100K
161 0903xxx520 08-06-2021 11:59:56 Coupon 100K
162 0932xxx836 07-06-2021 22:19:42 Coupon 200K
163 0938xxx389 07-06-2021 14:04:03 Coupon 500K
164 0358xxx234 07-06-2021 10:02:23 Coupon 200K
165 0911xxx987 06-06-2021 20:40:10 Coupon 100K
166 0903xxx284 06-06-2021 15:11:05 Coupon 500K
167 0359xxx439 06-06-2021 13:55:09 Coupon 100K
168 0984xxx949 06-06-2021 09:58:36 Coupon 200K
169 0906xxx506 06-06-2021 03:06:11 Coupon 200K
170 0868xxx263 05-06-2021 21:44:13 Coupon 100K
171 0854xxx665 05-06-2021 14:04:53 Coupon 100K
172 0901xxx022 05-06-2021 11:38:16 Coupon 100K
173 0902xxx386 04-06-2021 20:58:42 Coupon 100K
174 0901xxx362 04-06-2021 15:58:07 Coupon 100K
175 0931xxx799 04-06-2021 11:20:06 Coupon 100K
176 0903xxx323 04-06-2021 10:30:48 Coupon 500K
177 0973xxx167 04-06-2021 10:15:24 Coupon 200K
178 0935xxx935 04-06-2021 07:59:26 Coupon 100K
179 0825xxx189 04-06-2021 06:31:50 Coupon 200K
180 0962xxx741 04-06-2021 00:45:42 Coupon 100K
181 0932xxx120 03-06-2021 17:45:52 Coupon 100K
182 0949xxx666 03-06-2021 17:33:54 Coupon 200K
183 0922xxx738 03-06-2021 17:31:12 Coupon 100K
184 0377xxx376 03-06-2021 17:30:07 Coupon 100K
185 0908xxx605 03-06-2021 17:21:23 Coupon 100K
186 0908xxx858 03-06-2021 17:19:05 Coupon 100K
187 0972xxx779 03-06-2021 17:18:20 Coupon 100K
188 0372xxx261 03-06-2021 17:09:40 Coupon 100K
189 0337xxx470 03-06-2021 17:07:42 Coupon 100K
190 0907xxx396 03-06-2021 17:05:38 Coupon 100K
191 0903xxx510 03-06-2021 16:57:08 Coupon 500K
192 0908xxx388 03-06-2021 16:55:47 Coupon 100K
193 0908xxx513 03-06-2021 16:18:11 Coupon 200K
194 0983xxx145 03-06-2021 16:11:24 Coupon 100K
195 0965xxx933 03-06-2021 16:07:29 Coupon 200K
196 0908xxx707 03-06-2021 16:06:23 Coupon 200K
197 0362xxx223 03-06-2021 16:06:17 Coupon 200K
gift-thanh-ngang THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
circle-left circle-right

1. Địa điểm, đối tượng thời gian áp dụng:

➤ Địa điểm áp dụng: Tất cả các Nhà thuốc Pharmacity trên toàn quốc.

➤ Đối tượng áp dụng: Khách hàng thành viên Extracare của Pharmacity.

 • Khách hàng thành viên Extracare của Pharmacity.
 • Khách hàng có sinh nhật trong tháng diễn ra chương trình & có chi tiêu từ 200.000 VND tại các cửa hàng Pharmacity/website www.pharmacity.vn / ứng dụng Extracare. Ví dụ: khách hàng có sinh nhật trong tháng 6 & thỏa điều kiện chi tiêu sẽ được tham gia chọn quà trong tháng 6 (01.06 – 30.06.2021).

2. Nội dung chương trình:

➤ Khách hàng có sinh nhật trong tháng diễn ra chương trình & thỏa điều kiện chi tiêu sẽ nhận được 01 Mã Sinh Nhật để tham gia chọn quà được gửi qua Số Điện Thoại đăng ký thành viên.

➤ Khách hàng sẽ được chọn 01 trong 04 hộp quà để có cơ hội trúng 01 trong các voucher với giá trị lần lượt là 100.000 VND, 200.000 VND, 500.000 hoặc 1.000.000 VND áp dụng cho đơn hàng có giá trị bất kỳ tại Pharmacity (Phần quà không có giá trị quy đổi thành tiền mặt).

➤ Cách bước tham gia chọn quà:

 • Bước 1: Đăng nhập bằng Số Điện ThoạiMã Sinh Nhật. 
 • Bước 2: Xác nhận (hoặc cập nhật) thông tin thành viên trước khi chơi game.
 • Bước 3: Bấm CHƠI NGAY để tham gia chọn quà.
 • Bước 4: Chọn 1 trong 4 hộp quà may mắn.

➤ Điều khoản khác:

 • Hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra những khách hàng may mắn nhất trúng các phần quà từ chương trình.
 • Mỗi voucher trúng thưởng sẽ tương ứng với 01 MÃ GIẢM GIÁ được lưu trong mục PHẦN THƯỞNG với chi tiết Mã Giảm Giá & Hạn Sử Dụng được ghi chú rõ.
 • Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ hotline: 1800 2001 (miễn phí) để được giải đáp.
 • Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh của người tham gia chương trình trên các kênh thông tin của chương trình & các phương tiện truyền thông khác.
 • Trong trường hợp mâu thuẫn và khuyết nại thì quyết định của Pharmacity là quyết định cuối cùng.
 • Nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity không được tham gia chương trình khuyến mại này.
 • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

➤ Điều kiện và điều khoản áp dụng voucher trúng thưởng:

 • Mã giảm giá 100.000đ, 200.000đ, 500.000đ hoặc 1.000.000đ được áp dụng cho hóa đơn có giá trị bất kỳ.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng mua sắm tại cửa hàng, không áp dụng cho đơn hàng mua sắm trực tuyến.
 • Chỉ áp dụng tối đa 1 mã giảm giá trong 1 hóa đơn mua sắm tại Pharmacity.
 • Mã giảm giá sẽ không áp dụng đồng thời với chương trình “Thuốc Tốt, Giá Rẻ, Nếu Không Rẻ Hoàn Tiền Chênh Lệch”.
 • Mã giảm giá không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Mã giảm giá áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại Pharmacity, ngoại trừ các sản phẩm mang thương hiệu IMC, Payoo, thẻ điện thoại.
gift-thanh-ngang CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Tôi cần làm gì để tham gia chương trình "Sinh nhật vui, khui quà may mắn"?

Để tham gia chương trình, bạn cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Là khách hàng thành viên Extracare của Pharmacity. Nếu chưa là thành viên, bạn có thể đăng ký tại đây: https://www.pharmacity.vn/dang-nhap/ (Nhập số điện thoại và mã xác nhận, sau đó điền đầy đủ thông tin để hoàn tất đăng ký).
 • Khách hàng có sinh nhật trong tháng diễn ra chương trình & có chi tiêu từ 200.000 VND tại các cửa hàng Pharmacity/website www.pharmacity.vn / ứng dụng Extracare. Ví dụ: khách hàng có sinh nhật trong tháng 6 & thỏa điều kiện chi tiêu sẽ được tham gia chọn quà trong tháng 6 (01.06 – 30.06.2021).

Nếu bạn chưa điền Ngày, tháng, năm sinh khi đăng ký thành viên tại Pharmacity, vui lòng liên hệ hotline: 18002001 (miễn cước) để được hỗ trợ cập nhật thông tin & hưởng ưu đãi trong tháng sinh nhật.

2. Nếu tôi đã từng mua trên 200.000 VND tại Pharmacity nhưng chưa là thành viên Extracare thì có được tham gia chương trình không?

Rất tiếc, chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đã là thành viên ExtraCare & đã có chi tiêu từ 200.000 VND trong 12 tháng gần nhất.

Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên Extracare theo 3 cách bên dưới để nhận quà vào lần sinh nhật tiếp theo & hưởng các ưu đãi chỉ dành riêng cho thành viên Extracare:

 • Cách 1: Đăng ký tại nhà thuốc bất kỳ trong hệ thống Pharmacity.
 • Cách 2: Đăng ký tại website tại link https://www.pharmacity.vn/dang-nhap (Nhập số điện thoại và mã xác nhận, sau đó điền đầy đủ thông tin để hoàn tất đăng ký).
 • Cách 3: Tải ứng dụng Extracare Pharmacity miễn phí trên kho ứng dụng Google Play và App Store.
3. Tôi có sinh nhật trong tháng này thì khi nào tôi nhận được Mã Sinh Nhật?

Mã Sinh Nhật sẽ được gửi đến Số điện thoại đăng ký thành viên của bạn trong vòng 5 ngày đầu tiên của tháng sinh nhật. Mã sẽ có dạng ‘BDC’ và chuỗi gồm 7 số (Ví dụ: BDC0600001).

Sau thời gian này nếu bạn vẫn không nhận được Mã Sinh Nhật, vui long liên hệ Hotline: 18002001 (miễn cước) để được hỗ trợ kiểm tra.

4. Tôi chỉ mua hàng trực tuyến trên Website/ App Extracare của Pharmacity, vậy có được tham gia chương trình không?

Chi tiêu của bạn sẽ được tính cộng dồn trong 12 tháng gần nhất khi mua hàng tại cửa hàng Pharmacity/ website hoặc ứng dụng Extracare nên bạn vẫn được tham gia chương trình nếu có sinh nhật trong tháng diễn ra chương trình & thỏa điều kiện về chi tiêu.

5. Tôi có thể dùng Số Điện Thoại khác để tham gia chọn quà không?

Rất tiếc, Mã Sinh Nhật chỉ áp dụng đối với Số Điện Thoại đã đăng ký thành viên Extracare của bạn. Nếu bạn đã không còn sử dụng số điện thoại cũ, vui lòng liên hệ Hotline 18002001 (miễn cước) để được hỗ trợ cập nhật thông tin tài khoản thành viên.

6. Tôi có thể chọn quà bao nhiêu lần?

Bạn chỉ có thể chọn quà tối đa một lần với Mã Sinh Nhật được gửi qua số điện thoại. Sau khi chọn quà xong, bạn chỉ có thể dùng Mã Sinh Nhật để đăng nhập và xem Phần Thưởng (nếu bạn đã trúng thưởng) nhưng không thể tiếp tục chọn quà.

7. Tôi đã may mắn trúng quà, tôi có thể lấy voucher ở đâu?

Sau khi trúng thưởng, voucher của bạn sẽ được lưu ở mục PHẦN THƯỞNG dưới dạng MÃ GIẢM GIÁ bao gồm 3 chữ cái ‘BDV’ và chuối số (Ví dụ: BDV0612345) với Hạn Sử Dụng được ghi rõ.

Điều kiện và điều khoản áp dụng chương trình, bạn có thể tham khảo tại đây: https://www.pharmacity.vn/sinh-nhat/ 

8. Tôi đã có mã voucher, tôi có thể sử dụng như thế nào?

Bạn có thể đến cửa hàng Pharmacity bất kỳ, đọc số điện thoại & đưa mã voucher cho Dược sĩ để được áp dụng. Điều kiện và điều khoản áp dụng mã voucher bạn có thể tham khảo tại trang: https://www.pharmacity.vn/sinh-nhat/

9. Tôi đã quên tham gia chọn quà trong tháng sinh nhật, tôi có thể tham gia bù với các tháng tiếp theo được không?

Rất tiếc, bạn chỉ được tham gia chọn quà trong tháng sinh nhật với Mã Sinh Nhật được gửi qua số điện thoại của mình.

10. Tôi có thể xem lại voucher trúng thưởng vào các tháng tiếp theo được không?

Bạn vẫn có thể Đăng Nhập và xem lại voucher của mình ở mục Phần Thưởng vào các tháng tiếp theo và sử dụng voucher khi mã còn hiệu lực. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tiếp tục tham gia chọn quà.

extracre-app TIỆN LỢI HƠN VỚI EXTRACARE APP
circle-left circle-right
xem-uu-dai

Xem lại các ưu đãi/
coupon hiện có

kiem-tra-tich-luy

Kiểm tra tích luỹ
dễ dàng

tu-van-suc-khoe

Tư vấn sức khoẻ
trực tuyến

uong-thuoc

Tính năng nhắc lịch
uống thuốc

uu-dai

Xem nhanh ưu đãi
mới nhất tại Pharmacity

mua-hang-truc-tuyen

Mua hàng
trực tuyến

HPBD

Vui lòng

dang-nhap

để xem phần thưởng của bạn

HPBD

title

gift-win

Xem mã coupon trúng thưởng của bạn tại mục PHẦN THƯỞNG

XEM NGAY
smile
HPBD

Nhập SỐ ĐIỆN THOẠI
và MÃ SINH NHẬT để chọn quà

Hệ thống đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...
TẢI APP NGAY >>